Starta ab eller investera i existerande företag?

Som entreprenör kan du ha lite olika tankar om hur du skulle vilja utveckla ditt affärskoncept. Du kan starta ab och dra igång din verksamhet från noll men du kan också investera i ett bolag som är relaterat och få in en fot på detta vis.

Starta ab precis som du vill

En stor fördel med att starta ab som du arbetar upp från grunden är att du kan göra detta utan att ta hänsyn till andras åsikter. Om det är ditt bolag så är det du som bestämmer. Du kanske inte ens behöver låna till företag om du kan välja den typ som har ett minimalt aktiekapital.

Visst, det kan ta mycket längre tid att nå målet när du jobbar på detta vis. Beroende på vad du ska göra kan det också bli dyrare. Om du till exempel har tänkt börja producera en viss produkt så kan det ju krävas en hel del investeringar i maskiner och verkstadsplats. Detta även om du lägger ut all tillverkning på andra företag.

ficklampa

Investering i ett företag

Det kan ju också vara möjligt att investera i ett bolag som redan är igång. Detta bolag har många fördelar men behöver lite skjuts med kapital. Här kommer du in i bilden och ditt motkrav blir förstås att du får vara med och bestämma och lägga in din företagsidé på bordet.

Det här kan fungera bra om du hittar precis rätt bolag att köpa in dig i. Det blir inte lika självklart som då du väljer att starta ab själv men visst finns det stora fördelar med denna väg. Du kan ju ta hjälp av en företagsmäklare för att hitta rätt bolag att köpa in dig i.

Behöver du ta ett lån för att starta ab?

Om det är så att du behöver ta ett lån för att starta ab så är det inte så dumt att du är väl medveten om varför du lånar och hur investeringen ska löna sig. Detta oavsett om du drar igång ditt eget bolag från grunden eller om du köper in dig i ett företag som redan är igång.

När du behöver ta ett lån så är det extra viktigt att du ser på hur detta kommer att löna sig och när. Om du startar eget ab så har du en tidsplan för att vara medveten om när det är dags att lägga i en extra växel.

Om du köper in dig i ett bolag tänker du ungefär på samma sätt men här finns det fler aspekter att vara medveten om. Har du en bra företagsmäklare att hjälpa dig kan detta vara något att diskutera så att du fattar rätt beslut.