Problem med att sälja ab som är belånat?

Det är inte alls ovanligt att företag med lån säljs. Det är ju så pass vanligt med företagslån att detta knappast kan ses som en stor nackdel inför säljprocessen. Men det finns trots allt några problem som kan uppstå om du vill sälja ab som är belånat och dessa är det klokt att vara medveten om.

Sälja ab med långivarens godkännande

Det här är en punkt som kommer att bero en hel del på de lånevillkor som förekommer. Men det kan vara så att du måste få godkänt av långivaren för att kunna sälja ab med lån. Långivaren ska alltså godkänna försäljningen eller överföringen av lånet till den nya ägaren. Detta kan ibland bli komplicerat och det händer att kreditgivare som ger företagslån säger nej till villkoren för överföring av bolaget till ny ägare.

Värdering och prissättning av verksamheten

Det är inte alltid så enkelt att fastställa ett rimligt pris för företaget. Det gäller ju att ta med den skuld som finns för företagets totala värdering. Detta påverkar priset och därmed kan vi säga att ett lån kan göra det svårare att hitta en köpare.

Överföring av skulder kan bli komplexa

När skulder för företaget ska överföras till köparen så kan det innebära komplexa finansiella arrangemang. Det kan behövas godkännanden som leder till förseningar. Det kan alltså bli problem med att få försäljningen klar snabbt och effektivt.

Problem med skattekonsekvenser

Det kan också vara så att en försäljning av ab med lån kan leda till skattemässiga konsekvenser som till exempel kapitalvinstskatt. Det gäller att vara väl insatt i den här typen av konsekvenser. Både köpare och säljare måste förstå vad de innebär och det kan bli ett problem om intresset för att förstå är mindre och tiden är knapp.

Lån kan minska intresset från köparens sida

När köparen undersöker bolaget så kommer alla skulder att synas. Detta kan ge intryck av att företaget inte har en så god finansiell hälsa som önskas. På så vis kan det vara svårt att sälja ab med lån då man ser betydande skulder som ett problem.

bank_i_park

Rättsliga problem att vara medveten om

Det kan också finnas juridiska hinder som måste hanteras om du ska sälja ab med lån. Det kan till exempel vara så att det krävs ändringar i kontrakt som finns för leasing eller med kunder. När dessa avtal är knutna till den ursprungliga ägaren så är det viktigt att se över och förändra där det krävs.

Verksamheten kan påverkas

I och med att företagsskulden kan leda till osäkerhet omkring försäljningen så kan detta påverka företagets verksamhet. De anställdas moral kan också påverkas såväl som relationer med kunder och leverantörer.

Det är mycket viktigt att beakta dessa faktorer då du ska sälja ab eller kanske köpa det med lån. Se till att få rådgivning från finansiella experter för att hantera eventuella problem på rätt sätt så att försäljningsprocessen kan bli smidig och trygg.