Företagslån när du ska sälja bolag

När du har lån på företaget så kan det påverka säljprocessen. Det finns flera aspekter som påverkas av ett företagslån. Då du ska sälja bolag med ett lån så kommer det att vara en faktor som influerar värdering såväl som förhandlingar med potentiell köpare.

Sälja bolag med företagslån – värdering

Ett lån som inte har betalats tillbaka kan minska ditt företags nettovärde. När en köpare ser på bolaget så kommer de ju att kika på balansräkningen. Då kan det vara så att ett obetalt företagslån leder till minskat totalt värde. Du får alltså sälja bolag för ett lägre pris än vad du tänkt dig.

Lånet kan ses som en förhandlingshävstång

En potentiell köpare kan peka på lånet som fortfarande finns kvar och använda det som en förhandlingspunkt för att sänka priset. Lånet kan också användas som en förhandlingshävstång för att få mer förmånliga villkor.

Köparen kanske inte vill ta över lånet

Det är också viktigt att inse att ett företagslån kanske inte går att överföra till köparen av flera skäl. Ett är uppenbart. Om köparen inte vill ta över skulden så blir det ju inget. På så vis kan det bli problematiskt då det finns ett företagslån när du ska sälja bolag.

Oro för hur företaget mår rent ekonomiskt

Ett företagslån kan också ses som en varning om att företaget inte har god ekonomisk hälsa. Kanske finns det problem med hur man driver verksamheten. Detta är en form av oro som kan göra det svårare att sälja företaget.

Lånevillkor kan innebära begränsningar

Det är också så att villkoren för ett lån kan verka begränsande för vissa åtgärder. Du kanske inte ens kan sälja bolag utan att bank eller kreditgivare först går med på det. Detta är sådant som kan komplicera och försena försäljningsprocessen.

Lånets påverkan på kassaflödet

Med regelbundna återbetalningar på företagslån så kan det också vara något som påverkar kassaflödet. Det här är ju något som en potentiell köpare kommer att lägga stor vikt vid. Om kassaflödet begränsas av ett lån så är det en negativ sak.

Relationen med långivare

Fast det finns också styrkor med lån som till exempel en god relation med långivaren. Om relationen med banken är god kan det vara ett tecken på ekonomiskt ansvar och pålitlighet. Fast om det är tvärtom så kan det ju avskräcka potentiella köpare.

Skulder med säkerhet

När det är så att företagets tillgångar är säkerhet för lånet så måste en köpare beakta konsekvenserna av detta. Detta särskilt om tillgångarna som fungerar som säkerhet är väsentliga för företagets drift.

Möjligheten till finansiering

En köpare kan ju vilja ta över skulden och sedan förhandla om den för att få bättre villkor. Detta kan faktiskt vara en anledning till att köparen ändå är intresserad av att köpa bolaget och ta över lånet.

När du ska sälja bolag är det viktigt att vara transparant om de finansiella åtaganden som finns. Med hjälp av en finansiell eller juridisk expert kan detta blir enklare eftersom de kan ge hjälp med att navigera hur ett företagslån ska förstås och uppfattas.

dammsugare